Gold Copenhagen
Ring of Sprouts

Valentine Ring
Spare Tire
Golden Dragon Skin

Spare Tire
Ring of Hearts
Alien Lifeform


G O L D    C O P E N H A G E N
Møntergade 22, 1116 København K.
Tel. 41182580
 

Vi designer, udfører model-arbejde
og fremstiller alle typer af smykker,
i ædle eller uædle materialer.
 
Værkstedet foretager eftersyn,
rensning, restaurering,
omforandring og reparation.
 
Vi køber også guld og sølv.

Dragons

FaceBook click for english